ANBI

Geschreven door Super User

De Stichting Innercircle is ANBI erkend.

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/

De naam van de instelling is: Stichting InnerCircle

Het fiscaal nummer van de stichting InnerCircle is:

De contact gegevens van de stichting InnerCircle, zijn terug te vinden onder de knop "Contact"

De doelstellingen van de ANBI zijn:

De hoofdlijnen van het beleidsplan omvatten: 

De functie van de bestuurders:

Voorzitter: 

Vice voorzitter:

Penningmeester:

Secretaris:

Het beloningsbeleid omvat:

De actuele verslagen van de uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden onder de knop "Verslagen"

De financiële verantwoording is terug te vinden onder de knop "Verantwoording".

Categorie: